Blog ze světa outdooru ☀ Průvodce outdoorovým a sportovním vybavením.

Výběr lezeckého lana

Všechna lana🡕 používaná pro lezení jsou lana🡕 dynamická. Dynamické lano🡕 je navrženo tak, že při pádu dojde k prodloužení lana🡕 , aby bylo schopné tlumit síly přenášené na tělo lezce. Kromě dynamických lan se vyrábějí také lana🡕 statická, která se při klasickém lezení nepoužívají. Statická lana🡕 nemají takovou schopnost se prodloužit a převážně se používají při záchranných pracích nebo ve speleologii a expedicích jako fixní lana🡕 .

Struktura u moderních lezeckých lan se v zásadě rozděluje na jádro a oplet. Jádro lana🡕 se sestává z nylonových vláken a tvoří nosný prvek lana🡕 . Jádro lana🡕 je obaleno opletem. Oplet má za úkol chránit jádro před odíráním, třepením, prachem a vlhkostí. Kromě toho samotný oplet lana🡕 zvyšuje pevnost.

Délka

Mezi lezci jsou nejvíce rozšířené délky lan 50 a 60m. Ovšem jsou lezecké oblasti, kde je optimální délka lana🡕 70 m a naopak na většině umělých stěn stačí lano🡕 dlouhé 30 m. Vždy je třeba zvážit, jaké oblasti budu převážně navštěvovat, abych např. na 15 m skalky nejezdil s lanem🡕 dlouhým 70 m.

Průměr

Lezecká lana🡕 jsou rozdělena do tří kategorií podle průměru a účelu používání (jednoduchá, poloviční, dvojitá). Tyto kategorie jsou vždy vyznačeny na konci lana🡕 .

Lana jednoduchá

S běžným průměrem 9 -11mm, jsou vyrobena pro samostatné užívání. Tento typ lana🡕 je nejvíce používán. Díky svému relativně velkému průměru jsou odolnější proti oděru a vydrží více normalizovaných pádů. Lana s větším průměrem než 10mm jsou odolnější a vhodnější pro horní jištění (top-rope jištění), tím pádem vhodnější pro začínajícího lezce. Lana s menším průměrem jsou díky své nízké hmotnosti, tření na skále a v jištění vhodné pro pokročilé lezce.

Lana používaná v párech

Tato lana🡕 se převážně používají v horském terénu (terén, kde hrozí např. pády kamení, kusů ledu nebo pád přes ostré hrany..). Při slaňování se obvykle svazují k sobě, čímž umožňují delší slanění.

Lana poloviční

S běžným průměrem 8 – 9mm jsou vyrobena pro používání v páru. Tento typ lana🡕 se vždy do jištění dává střídavě (v každém jištění je jen jedno lano🡕 ), čímž umožňují lepší vedení lana🡕 v členitém terénu. Je vhodné koupit jednotlivá lana🡕 různých barev, pro jednodušší domluvu mezi prvolezcem a jističem.

Lana dvojitá (dvojče)

S běžným průměrem 7.5 – 8mm jsou vyrobena pro používání v páru. U tohoto typu lana🡕 se vždy do jištění dávají obě lana🡕 současně. Výhodou dvojčat je především nízká váha. Nevýhodou pak je jejich tendence se do sebe zamotávat. Oproti polovičním lanům absorbují méně sílu přenášenou na padajícího lezce.

Lana s voděodolnou úpravou

Většinu lan je možné koupit v provedení odolnější proti vodě. U těchto lan jsou jednotlivá vlákna potažená vodoodpudivým povrchem. Takto upravená lana🡕 jsou vhodná pro použití zejména v horách a na ledovci. Lana s vodoodpudivou úpravou jsou také odolnější proti oděru.

Rázová síla

Rázová síla je síla, kterou působí lano🡕 na tělo lezce při pádu. Čím je rázová síla udávaná u lana🡕 menší, tím větší energii je lano🡕 schopné pohltit.

Pádová zkouška

Lana jednoduchá jsou testována na váhu 80kg závaží.

Lana poloviční jsou testována na váhu 55kg závaží v jednom prameni.

Lana dvojitá jsou testována na váhu 80kg v obouch pramenech.

Průtah lana🡕

Průtah lana🡕 udává, o kolik se lano🡕 prodlouží při pádu. Průtah lana🡕 je úzce spojený s rázovou silou. Lana s větší průtažností mají menší rázovou sílu.

Testování lan

Lana, která splňují bezpečnostní směrnice mezinárodní horolezecké federace (UIAA), jsou označena symbolem UIAA. Lana splňující bezpečnostní požadavky stan🡕 ovené příslušnou evropskou normou jsou označena symbolem CE.

🕙 Přidáno 11.6.2019
📂 Kategorie: Lezení

Hodnocení: 4/5

Jak se vám líbil článek?

Komentáře