Blog ze světa outdooru ☀ Průvodce outdoorovým a sportovním vybavením.

Výběr lezeckého lana

Všechna lana používaná pro lezení jsou lana dynamická. Dynamické lano🡕 je navrženo tak, že při pádu dojde k prodloužení lana, aby bylo schopné tlumit síly přenášené na tělo lezce. Kromě dynamických lan se vyrábějí také lana statická, která se při klasickém lezení nepoužívají. Statická lana nemají takovou schopnost se prodloužit a převážně se používají při záchranných pracích nebo ve speleologii a expedicích jako fixní lana.

Struktura u moderních lezeckých lan se v zásadě rozděluje na jádro a oplet. Jádro lana se sestává z nylonových vláken a tvoří nosný prvek lana. Jádro lana je obaleno opletem. Oplet má za úkol chránit jádro před odíráním, třepením, prachem a vlhkostí. Kromě toho samotný oplet lana zvyšuje pevnost.

Délka

Mezi lezci jsou nejvíce rozšířené délky lan 50 a 60m. Ovšem jsou lezecké oblasti, kde je optimální délka lana 70 m a naopak na většině umělých stěn stačí lano🡕 dlouhé 30 m. Vždy je třeba zvážit, jaké oblasti budu převážně navštěvovat, abych např. na 15 m skalky nejezdil s lanem🡕 dlouhým 70 m.

Průměr

Lezecká lana jsou rozdělena do tří kategorií podle průměru a účelu používání (jednoduchá, poloviční, dvojitá). Tyto kategorie jsou vždy vyznačeny na konci lana.

Lana jednoduchá

S běžným průměrem 9 -11mm, jsou vyrobena pro samostatné užívání. Tento typ lana je nejvíce používán. Díky svému relativně velkému průměru jsou odolnější proti oděru a vydrží více normalizovaných pádů. Lana s větším průměrem než 10mm jsou odolnější a vhodnější pro horní jištění (top-rope jištění), tím pádem vhodnější pro začínajícího lezce. Lana s menším průměrem jsou díky své nízké hmotnosti, tření na skále a v jištění vhodné pro pokročilé lezce.

Lana používaná v párech

Tato lana se převážně používají v horském terénu (terén, kde hrozí např. pády kamení, kusů ledu nebo pád přes ostré hrany..). Při slaňování se obvykle svazují k sobě, čímž umožňují delší slanění.

Lana poloviční

S běžným průměrem 8 – 9mm jsou vyrobena pro používání v páru. Tento typ lana se vždy do jištění dává střídavě (v každém jištění je jen jedno lano🡕 ), čímž umožňují lepší vedení lana v členitém terénu. Je vhodné koupit jednotlivá lana různých barev, pro jednodušší domluvu mezi prvolezcem a jističem.

Lana dvojitá (dvojče)

S běžným průměrem 7.5 – 8mm jsou vyrobena pro používání v páru. U tohoto typu lana se vždy do jištění dávají obě lana současně. Výhodou dvojčat je především nízká váha. Nevýhodou pak je jejich tendence se do sebe zamotávat. Oproti polovičním lanům absorbují méně sílu přenášenou na padajícího lezce.

Lana s voděodolnou úpravou

Většinu lan je možné koupit v provedení odolnější proti vodě. U těchto lan jsou jednotlivá vlákna potažená vodoodpudivým povrchem. Takto upravená lana jsou vhodná pro použití zejména v horách a na ledovci. Lana s vodoodpudivou úpravou jsou také odolnější proti oděru.

Rázová síla

Rázová síla je síla, kterou působí lano🡕 na tělo lezce při pádu. Čím je rázová síla udávaná u lana menší, tím větší energii je lano🡕 schopné pohltit.

Pádová zkouška

Lana jednoduchá jsou testována na váhu 80kg závaží.

Lana poloviční jsou testována na váhu 55kg závaží v jednom prameni.

Lana dvojitá jsou testována na váhu 80kg v obouch pramenech.

Průtah lana

Průtah lana udává, o kolik se lano🡕 prodlouží při pádu. Průtah lana je úzce spojený s rázovou silou. Lana s větší průtažností mají menší rázovou sílu.

Testování lan

Lana, která splňují bezpečnostní směrnice mezinárodní horolezecké federace (UIAA), jsou označena symbolem UIAA. Lana splňující bezpečnostní požadavky stan🡕 ovené příslušnou evropskou normou jsou označena symbolem CE.

🕙 Přidáno 11.6.2019
📂 Kategorie: Lezení

Hodnocení: 4/5

Jak se vám líbil článek?

Komentáře